/ EUR  
        přihlášení / registrace              Košík

Obchodní podmínky


Internetový obchod

forkids-shop.cz

je provozován společností FOR KIDS, s.r.o

se sídlem Křenova 439/15, Praha 6, 162 00.

telefon: 774405405

email: info@velkoobchodprodeti.cz

IČ: 29001471

DIČ: CZ29001471

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 159075

číslo účtu 2000157154/2010

Provozovna (kontaktní adresa): For Kids, s.r.o, Družstevní 72A, Líbeznice, 25064

Kontakt: tel: 774 405 405, po-pá 9-17 hod.


Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi prodávajícím společností FOR KIDS, s.r.o. (dále jen Prodávající) a Kupujícím. 

Objednávky

Všechny objednávky podané Kupujícím prostřednictvím tohoto obchodu jsou závazné.

Objednávku mohou uskutečnit pouze registrovaní návštěvníci. Registraci není potřeba opakovat. Jakmile se jednou zaregistrujete, příště se již jen přihlásíte svým uživatelským jménem a heslem.

Prohlížení zboží je možné bez registrace.

Pokud máte zájem o koupi, uložíte dané zboží do košíku. Odkazem košík vpravo nahoře si zobrazíte aktuální obsah Vašeho košíku. Tam můžete upravit počty kusů nebo zboží úplně odstranit. Je-li vybrané zboží v pořádku, přejdete na potvrzení nákupu. Zde si zkontrolujete souhrn nákupu a Vaše osobní údaje, vyberete způsob dopravy a potvrdíte objednávku. Pro dokončení objednávky musíte být přihlášeni.

Přijetí objednávky bude potvrzeno mailem.

 

Storno objednávky ze strany nakupujícího

Nakupující má právo do 24 hodin od uskutečnění objednávky svou objednávku stornovat. Musí tak učinit e-mailem, kde uvede číslo objednávky.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající má právo objednávku stornovat v případě:

Prodávající má nárok na storno objednávky nebo její části v případě nedodání zboží dodavatelem či v případě vyšší moci. Pokud prodávající není schopen dodat zboží nebo je schopen dodat objednávku jen částečně, uvědomí o této skutečnosti kupujícího mailem. Pokud již kupující objednávku uhradil, zavazuje se prodávající částku vrátit bankovním převodem v nejbližším možném termínu.

Nepřevzetí (nezaplacení) objednávky

Platba za objednávku při zvolené volbě platby předem musí být připsána na náš účet nejpozději do 10 kalendářních dní od uskutečnění objednávky. V případě včasného nezaplacení, bude objednávka stornována. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit způsob platby u dalších objednávek, pokud objednávka není včas uhrazena.

 

Ceny

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit ceny zboží bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uvedené v e-shopu jsou platné a závazné vždy v okamžik uskutečnění objednávky nebo rezervace. Provozovatel je plátcem DPH 21%.

Cena za poštovné je včetně DPH.

Poskytujeme následující množstevní rabaty:

sleva 5% na zboží - při minimálním odběru 2000 Kč

sleva 10% na zboží - při minimálním odběru 5000 Kč

Slevy platí pro každou uskutečněnou objednávku, hodnoty jednotlivých objednávek se nesčítají. Tzn. slevu získanou v jedné objednávce nelze získat v objednávkách následujích, pokud u nich nebylo dosaženo potřebného minimálního odběru. Aby mohla být sleva aplikována, musí být limitu dosaženo najednou v dané objednávce, přiobjednávky kus po kuse se do limitu nezapočítájí.

Faktury

Faktury za zakoupené zboží zasíláme mailem v elektronické formě. Naše daňové doklady neobsahují originální podpis a razítko, nicméně splňují veškeré zákonem definované náležitosti a to jak obsahové podle zákona č. 235/2004 Sb. § 28, o dani z přidané hodnoty, tak formální podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Spotřebiteli je vystaven doklad o zakázce formou elektronické faktury. Tu si může kdykoli stáhnout z odkazu zaslaném v emailu o expedici zakázky. Elektronická faktura je k dispozici ke stažení v uživatelském účtu.

Platba

Dodání do zahraničí:

Slovensko:

Ostatní země:

Převzetí objednávky

Kupující je povinen převzeté zboží řádně překontrolovat a pokud se na zboží vyskytují nějaké viditelné vady (poškozeno, špinavo, děravo...), uvědomit o tom provozovatele do dvou dnů od převzetí. Pokud je zásilka nekompletní, je nutné provozovatele uvědomit o tomto stavu do dvou dnů od převzení.

V případě, že došlo k poškození zásilky nebo části zásilky během přepravy, je nutné podat reklamaci okamžitě po převzetí zásilky.

Na pozdější reklamace týkající se nekompletnosti dodávky a zjevného poškození zboží nebude brát provozovatel zřetel.

Vrácení (výměna) zboží

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu má pouze konečný spotřebitel (vztah je řešem dle občanského zákoníku).

Kupující, který není konečným spotřebitel a zboží nakupuje v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti právo na vrácení zboží bez udání důvodu nemá (vztah řešen dle obchodního zákoníku).

Rozhodujícím rozlišením mezi konečným spotřebitelem a podnikatelem je vyplnění IČ při registraci a jeho uvedení na nákupním dokladu - faktuře.

Konečný spotřebitel:

Kupující má právo v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. 
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Vrácené zboží odešle Kupující standardní zásilkou, a to nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty. Zásilka musí obsahovat kopii originálu faktury a číslo účtu pro vrácení peněz či udání jiného způsobu vracení peněz (pokud byla objednávka placena platební kartou, peníze se posílají zpět na účet na dané karty). Před samotným odesláním doporučujeme kontaktovat prodávajícího (formou e-mailu) a po vzájemné dohodě zboží vrátit doporučeně zpět výhradně na adresu, For Kids, s.r.o, Družstevní 72A, 25065, Líbeznice. Zboží zaslané na dobírku nebude provozovatel přijímat. Na adrese fakturační (Praha 6) se zásilky nepřijímají a vrací se automaticky zpět! Peněžní prostředky přijaté od kupujícího zákazník obdrží zpět na účet bankovním převodem do 14 dnů od převzetí zboží.

Veškeré náklady na zaslání zásilky hradí kupující, prodávající tyto náklady zpět nevrací.

V případě, že byla na objednávku udělena množstevní sleva a po vrácení zboží již celková hodnota objednávky nedosahuje požadovaného limitu, odečítá se od dobropisované částky celková poskytnutá sleva.

V případě, že si zákazník přeje výměnu zboží za jinou velikost nebo provedení bude účtováno poštovné .

Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit (převzaté plnění již například nemá), anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích &ndash v praxi se tak děje formou započtením na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě. Nadto mohou být spotřebiteli účtovány pouze skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

V případě nepřevzetí zboží zaslané na dobírku na základě uzavření kupní smlouvy mezi eshopem a kupujícím dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, budou vzniklé náklady za marné pokusy o doručení vymáhany prostřednicvím Online Vymáhací Agentury a to umístěné na adrese NeatGravity.com a to ve výši vyčísleného poštovného v objednávce plynoucí z této smlouvy. V případě, že eshop nabízí v rámci reklamní akce poštovné ZDARMA podmíněné nákupem zboží v určité výši, bude účtováno obvyklé poštovné, které platí mimo reklamní akci.

Reklamace

Kupující je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat přepravní obal a v případě jeho porušení vznést reklamaci u přepravce.

Kupující je povinen převzeté zboží řádně překontrolovat a pokud se na zboží vyskytují nějaké viditelné vady (poškozeno, špinavo, děravo, chybějící kusy...), uvědomit o tom provozovatele do dvou dnů od převzetí.

V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

Reklamované zboží pošle Kupující na adresu Prodávajícího zásilkou, která musí obsahovat kompletní reklamované zboží, popis vady a kopii faktury, která slouží zároveň jako záruční list.

Před samotným odesláním zboží doporučujeme, aby zákazník kontaktoval prodávajícího (formou e-mailu) a po vzájemné dohodě zboží zaslat doporučeně zpět výhradně na adresu: For Kids, s.r.o., Družstevní 72A, 250 65, Líbeznice.

Na adrese fakturační (Praha 6) se zásilky nepřijímají a vrací se automaticky zpět!

Zboží zaslané na dobírku nebude provozovatel přijímat.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo na vady, způsobené nesprávným zacházením ze strany spotřebitele, zejména praním, sušením a žehlením, provedené v rozporu s pokyny výrobce. Reklamované zboží můsí být řádně zabaleno, nesmí být hygienicky znečištěno.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.


Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.


Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu. 
Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat - cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.


Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.
Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ 

Prohlášení:
Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet.
Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

Autorská práva

Na produktové fotografie se vážou autorská práva a dále využívat je mohou pouze aktivní registrovaní uživatelé e-shopu.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře souhlasí spotřebitel se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti FOR KIDS, s.r.o. a s jejich následným zpracováním , tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách.

Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

Prodávající neposkytuje osobní údaje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky Kupujícího (banka, zásilková služba, pošta, apod.) a to pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Správcem osobních údajů je společnost For Kids spol. s r.o., se sídlem Praha 6 , Křenova 439/15, PSČ 16200, IČ 29001471.

Spotřebitel má právo s účinky do budoucna kdykoliv odvolat svůj již udělený souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů.

Spotřebitel má právo požadovat informace o údajích uložených ke své osobě nebo k svému pseudonymu. Na základě požadavku mu může být informace sdělena i elektronicky. Má právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Má právo požadovat, aby byly Vaše uložené osobní údaje vymazány, zablokovány nebo opraveny, pokud jsou zpracovávány v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života. Pokud by podle zákonných předpisů nebylo vymazání přípustné, budou Vaše údaje zablokovány tak, aby byly přístupné jen z důvodů stanovených kogentními zákonnými předpisy. V případě, že se spotřebitel domnívá, že jsou jeho práva porušována, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

K uplatňování výše uvedených práv na odvolání souhlasu , na informace, na vymazání, zablokování a opravu údajů se, prosím, obraťte poštou na adresu For Kids spol. s r.o., Družstevní 72A, Líbeznice, 25065 nebo e-mailem na adresu info@velkoobchodprodeti.cz. Uplatnění Vašich výše uvedených práv je pro Vás zdarma, pokud zákon pro ochranu osobních údajů nestanoví něco jiného.

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost For Kids s.r.o. se sídlem v Praze 6, Křenova439/15, PSČ 162 00, IČ: 29001471, provozovatel internetového obchodu www.forkids-shop.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

1. Osobní údaje a jejich zpracování

1.1. Kategorie osobních údajů

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

Jméno a kontaktní údaje - jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení

Demografické údaje - zemi a upřednostňovaný jazyk.

Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy &ndash nakoupené produkty, zákaznický segment, objem poskytnutých služeb

Přihlašovací údaje. Přihlašovací jména a hesla. Nemáme přístup ke skutečnému heslu.

Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy shromažďujeme: jméno a kontaktní údaje - e-mailová adresa.

1.2. Účely zpracování osobních údajů:

Poskytování služeb a jejich zlepšování. Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:

Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky či mobilní aplikace. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy, u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).

Komunikace: Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem,, sdělili Vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace nebo Vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu.

Zlepšování služeb. Údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů, včetně přidávání nových funkcí a zároveň za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom zajistili dostatečnou ochranu Vašim právům a zájmům používáme pro účely zlepšování osobní údaje v anonymizované podobě.

Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.

2. Zákaznické konto

a) V rámci uzavření smlouvy Vám zakládáme zákaznické konto, které je zabezpečeno heslem. V rámci zákaznického konta získáváte přímý přístup ke svým údajům, včetně jejich editace a můžete takto nahlížet jak do svých údajů o dokončených objednávkách.

3. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

3.1. Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

Přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Naše společnost nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci přímo způsobila.

3.2. Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme:

po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby

po dobu, po kterou je společnost povinna uchovávat podle obecně závazných právních předpisů účetní doklady, např. faktury vystavené společností jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení, komunikace 2 roky

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

4. Práva subjektů údajů

a) Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.

c) Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

d) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anomizovány to se však netýká těch osobních údajů, které FOR KIDS potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

5. Webové stránky

5.1. Soubory cookies

Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči.

Soubory cookies využíváme např. pro:

pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku

pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat

co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích

zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. &bdquocookie třetích stran&ldquo). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

5.2. Využití souborů cookies

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. &bdquosession cookie&ldquo jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Dlouhodobě tzv. &bdquopersistent cookie&ldquo, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají

konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů

trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů

remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení

esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

5.3. Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android

Iphone a Ipad

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

6. Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat na adrese či zákaznické lince uvedené v zápatí těchto Zásad nebo prostřednictvím e-mailové adrese info@velkoobchodprodeti.cz

Kontakt:

For Kids,s.r.o

Družstevní 72a

25065 Líbeznice

Zákaznický servis: 774 405405 nebo info@velkoobchodprodeti.cz

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 14.03. 2019

7. Účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 14.3.2019.

 

 

Kontakt

FOR KIDS, s.r.o.
IČ: 29001471
DIČ: CZ29001471
email: info@forkids-shop.cz
mobil: +420 774 405 405

 

č. účtu Kč: 2000157154/2010
č. účtu EUR: 2300534273/2010
IBAN: CZ0420100000002300534273
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX